Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

Baza tematów prac B+R

Pokaż # 
Tytuł
Skórki owocowe - energetyczna i zdrowa przekąska
Innowacyjne metody cyfrowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów
Innowacyjne strategie inteligentnych systemów sterowania w inżynierii produkcji
Innowacyjne metody pomiarów i przetwarzania biosygnałów
Projektowanie receptur na produkty ekologiczne z mleka krowiego, koziego i owczego
Napoje serwatkowe naturalnie nasycone CO2
Rozpoznawanie, przetwarzanie i analiza obrazów i sygnałów
Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne grupy bilansującej na rynku energii
Metody konstruowania klasyfikatorów dla złożonych pojęć czasowo-przestrzennych
Modelowanie matematyczne w procesach podejmowania decyzji
Wytwarzanie cienkich warstw i struktur z wykorzystaniem technologii PVD
Innowacyjne metody pozwalające na poprawę dobrostanu i ochronę zdrowia zwierząt gospodarskich
Innowacyjne metody oceny jakości jaj spożywczych
Nowoczesne systemy monitorowania środowiska
Nieniszczące badania składu warstw (powłok)
Komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Otrzymywanie materiału szkółkarskiego wysokiej jakości z użyciem metod biotechnologicznych (kultury in vitro, biotyzacja, diagnostyka molekularna) w celu dywersyfikacji upraw sadowniczych i rolniczych na Podkarpaciu
Obrazowanie komórek, tkanek i organizmów, analizy pierwiastkowe i chemiczne połączone z dwu- i trójwymiarowym obrazowaniem, biologia radiacyjna komórek, tkanek i organizmów
Badanie wpływu stałego i zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie i wzrost roślin
Metody sztucznej inteligencji
Inteligentne wyszukiwanie informacji
Charakterystyka wybranych genotypów paulowni puszystej (Paulownia tomentosa Steud.) jako wydajnego źródła substancji biologicznie czynnych, wykorzystywanych w farmaceutyce
Dobór materiałów i technologii na elementy maszyn przemysłu spożywczego
Nowoczesne napędy w pojazdach mechanicznych przyjazne środowisku przyrodniczemu
Wykorzystanie ziarna pszenżyta odmiany „Panteon” do wypieku chleba
Wprowadzenie upraw energetycznych klonów paulowni, nawożonych osadami z oczyszczalni ścieków lub odpadami z produkcji zwierzęcej
Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji trzody chlewnej w celu uzyskania mięsa o podwyższonej wartości odżywczej i walorach prozdrowotnych
Badania w zakresie przetwórstwa (w tym wędzenia) mięsa oraz produktów mięsnych z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów, a także zwiększania ich walorów odżywczych i prozdrowotnych
Wykorzystanie mięsa końskiego i dziczyzny w przetwórstwie
Monitoring jakości wędlin produkowanych w województwie podkarpackim
Czynniki zwiększające bezpieczeństwo zbioru, transportu, przechowywania i spożywania grzybów

Podkategorie


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
89238

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.