Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Wykonanie badań dotyczących jakości przetworów mięsnych stwarza konsumentom możliwość  świadomego wyboru produktów atrakcyjniejszych sensorycznie i  bezpieczniejszych z żywieniowego punktu widzenia, np. o obniżonej zawartości tłuszczu, chlorku sodu czy azotanów (III).
Ocenę składu chemicznego i parametrów tekstury można wykonać za pomocą specjalistycznej aparatury,  która pozwala uzyskać wyniki badań w krótkim czasie, a  dodatkowo niskim nakładem środków finansowych.
Oprócz wyszczególnionych poniżej badań istnieje możliwość poszerzenia zakresu oznaczeń, np. wykonanie badań dotyczących zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA, w tym benzo(a)pirenu czy heterocyklicznych amin aromatycznych.

Ocena fizyko-chemiczna i sensoryczna jakości przetworów mięsnych produkowanych na terenie województwa podkarpackiego

Ocena fizyko-chemiczna:

 • Pomiar pH
 • Pomiar potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (ORP)
 • Oznaczenie zawartości wody
 • Oznaczenie zawartości tłuszczu
 • Oznaczenie zawartości białka (również kolagenu)
 • Oznaczenie zawartości chlorku sodu
 • Oznaczanie zawartości azotanów (III)

Ocena fizyczna:

 • Pomiar parametrów tekstury (twardość, odbojność, sztywność, sprężystość, adhezyjność, kohezyjność, żujność, gumistość)

Ocena sensoryczna:

 • Wygląd zewnętrzny
 • Wygląd zewnętrzny przekroju (struktura i barwa)
 • Konsystencja
 • Zapach
 • Smak

Powyższe badania pozwolą na ułożenie listy rankingowej i wytypowanie najlepszych masarni, które produkują dobrej jakości wędliny, a ceny wytwarzanych przetworów mięsnych będą adekwatne do ich składu surowcowego i norm obowiązujących w technologii  produkcji tych wyrobów.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
135500

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.