Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

W Pracowni Grafiki Komputerowej i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów oraz Pracowni Systemów Diagnostycznych Czasu Rzeczywistego prowadzone są badania związane z innowacyjnymi metodami cyfrowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz ultraszybkich pomiarów sekwencji wideo z uwzględnieniem zmian termicznych. W skład pracowni wchodzą następujące stanowiska wraz z ich możliwymi obszarami zastosowań:

1. Stanowisko do badań technik restytuowania scenerii 3D z wykorzystaniem technik pomiarów laserowych:

 • dokumentacja budynków, produktów i podzespołów,
 • kontrola jakości i inżynieria wsteczna,
 • analiza miejsc przestępstw, wypadków i zagrożeń,
 • archiwizacja zabytków.

2. Stanowisko restytuowania scenerii 3D z wykorzystaniem światła strukturyzowanego

 • restytuowanie scenerii 3D z wykorzystaniem skanerów światła strukturyzowanego,
 • rozwijanie algorytmów pomiaru głębi sceny z wykorzystaniem dyskretnej zmiany fazy,
 • bezinwazyjne i bezdotykowe pomiary obiektów 3D.

3. Stanowisko do wizualizacji 3D

 • projektowanie animacji dla projekcji stereoskopowych,
 • rozwijanie technologii rzeczywistości zanurzonej,
 • projektowanie symulatorów tzw. rzeczywistości zanurzonej, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach współczesnej gospodarki,
 • rozpoznawanie ruchów i gestów z wykorzystaniem skanerów podczerwieni.


4. Stanowisko ultraszybkich pomiarów sekwencji obrazów z uwzględnieniem zmian termicznych

 • testy zderzeniowe samochodów,
 • testy poduszek powietrznych,
 • wykrywanie i analiza niesprawności na szybkich liniach produkcyjnych i pakujących,
 • analiza ruchu szybkich obiektów np. pocisków,
 • analiza energooszczędności budynków,
 • wykrywanie podziemnych i podtynkowych instalacji,
 • przeglądy instalacji wysokiego i niskiego napięcia,
 • przeglądy mechaniczne,
 • medycyna: np. detekcja zmian zapalnych i kancerogennych.


   

Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

KIS 15. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE

IV. ZARZĄDZANIE INFORMACJ Ą W INTELIGENTNYCH SIECIACH
5. Sztuczna inteligencja
12. Analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (ang. video content analytics), optymalizacja analizy informacji wizualnej

V. INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA ORAZ MASZYNA-MASZYNA W INTELIGENTNYCH SIECIACH
2. Inteligentne interfejsy człowiek-maszyna (ang. HMI), a w szczególności:
• Rozpoznawanie emocji zachowań i gestów
• Rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality)
• Obrazowanie i analizy informacji wizualnej adaptujące się do dostępnych zasobów komunikacyjnych i wizualnych

VIII. POZYSKIWANIE GEOINFORMACJI
1. Systemy bezinwazyjnego pomiaru (np. teledetekcja i fotogrametria lotnicza, satelitarna oraz bliskiego zasięgu, lotniczy i naziemny skaning laserowy, georadary, obserwacje radarowe, obserwacje hiperspektralne, termowizja).
4. Systemy bezinwazyjnego pomiaru (np. teledetekcja i fotogrametria lotnicza, satelitarna oraz bliskiego zasięgu, lotniczy i naziemny skaning laserowy, georadary, obserwacje radarowe, obserwacje hiperspektralne, termowizja).

IX. PRZETWARZANIE, ANALIZOWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ WIZUALIZACJA GEOINFORMACJI
9. Kartograficzna wizualizacja danych np. wizualizacje danych przestrzennych z wykorzystaniem technik Rzeczywistości Rozszerzonej, holografii, wizualizacje kontekstowe, wizualizacje uwzględniające aspekt czasowy, infografiki, wizualizacje 2D/3D.


KIS 19. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE

III. MULTIMEDIA
1. Wsparcie i optymalizacja procesów
• Narzędzia i metody wykorzystujące zaawansowane metody oceny reakcji, stanu psychologicznego i emocjonalnego odbiorców treści.
2. Kształtowanie rynku twórców i konsumentów
• Modele i narzędzia zdalnego i bezpośredniego pomiaru oraz analizy i oceny preferencji odbiorców w celu podnoszenia efektywności projektów kreacyjnych zaspokajających wyższe potrzeby obywateli: pomiary wykorzystujące wskaźniki subiektywne i obiektywne.
• Modele i narzędzia służące do personalizacji przekazu audiowizualnego na podstawie preferencji i zachowań odbiorców.
• Narzędzia i aplikacje do tworzenia innowacyjnych modeli edukacyjnych i prezentacyjnych wykorzystujących multimedia i interakcję.
3. Wiedza i narzędzia wspierające wytwarzanie i rewitalizację
• Modele, technologie, urządzenia, aplikacje projektowania, zarządzania i wytwarzania treści wizualnych, audialnych i audiowizualnych, w tym: technologie sieciowe, mobilne, sprzętowe systemy wbudowane, stacjonarne systemy automatyzujące procesy produkcji i postprodukcji, innowacyjne interfejsy, systemy interaktywne i silniki multimediów generowanych w czasie rzeczywistym lub generowanych automatycznie, systemy wykorzystujące analizę i przetwarzanie obrazu oraz dźwięku w modelowaniu wielowymiarowym.

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
135530

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.