Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Szanowni Państwo,
przedstawiamy poniżej aktualne programy wspierające działalność B+R:


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel: Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej (rozpoczęcie produkcji/świadczenie usług, udzielnie licencji, sprzedaż). Projekty muszą przewidywać powstanie innowacji co najmniej w skali polskiego rynku i być powiązane co najmniej z jedną dziedziną KIS.

Nabór wniosków:

I Nabór dla MŚP: 4 kwietnia -29 lipca 2016 r.

II Nabór dla MŚP: III/IV kwartał 2016.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez NCBiR.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Cel: wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych - weryfikacja nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. Projekty muszą być powiązane co najmniej z jedną dziedziną KIS. 

Nabór wniosków:

II Nabór: dla dużych przedsiębiorstw 6 lipca -12 sierpnia 2016.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez NCBiR.Program Operacyjny Polska Wschodnia -1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cel: Stworzenie innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów przez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Nabór wniosków:

I Nabór: czerwiec - lipiec 2016 r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego-1.4.1 Dotacje bezpośrednie - Rozwój MŚP

Cel: Wsparci projektów ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi. Premiowane będą rozwiązania będące wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Nabór wniosków:

II Nabór: IV kwartał 2016 r. 

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój-3.2.1 Badania na rynek

Cel: Wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług) służących rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjności firmy. Projekty muszą przewidywać powstanie innowacji produktowej, co najmniej w skali polskiego rynku.

Nabór wniosków:

I Nabór: 1 czerwca-31 sierpnia 2016 r.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez PARP.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój-3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Cel: Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych lub procesowych, które posłużą rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjności firmy. Innowacja musi dotyczyć technologii wytwarzania, niekoniecznie produktu bądź usługi. Premiowane będą projekty o najwyższym poziomie innowacyjności.

Nabór wniosków:

II Nabór: lipiec-wrzesień 2016 r.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez Bank Gospodarstwa Krajowego.Program Operacyjny Polska Wschodnia -1.4 Wzór na konkurencję

Cel: Zwiększenie potencjału MŚP w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

Nabór wniosków:

Nabór na Etap 1: wrzesień - październik 2016 r.

Nabór na Etap II: maj-kwiecień 2017 r.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez PARP.

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
140457