Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Szanowni Państwo,
przedstawiamy poniżej aktualne programy wspierające działalność B+R:


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel: Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej (rozpoczęcie produkcji/świadczenie usług, udzielnie licencji, sprzedaż). Projekty muszą przewidywać powstanie innowacji co najmniej w skali polskiego rynku i być powiązane co najmniej z jedną dziedziną KIS.

Nabór wniosków:

I Nabór dla MŚP: 4 kwietnia -29 lipca 2016 r.

II Nabór dla MŚP: III/IV kwartał 2016.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez NCBiR.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Cel: wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych - weryfikacja nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. Projekty muszą być powiązane co najmniej z jedną dziedziną KIS. 

Nabór wniosków:

II Nabór: dla dużych przedsiębiorstw 6 lipca -12 sierpnia 2016.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez NCBiR.Program Operacyjny Polska Wschodnia -1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cel: Stworzenie innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów przez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Nabór wniosków:

I Nabór: czerwiec - lipiec 2016 r.Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego-1.4.1 Dotacje bezpośrednie - Rozwój MŚP

Cel: Wsparci projektów ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi. Premiowane będą rozwiązania będące wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Nabór wniosków:

II Nabór: IV kwartał 2016 r. 

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój-3.2.1 Badania na rynek

Cel: Wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług) służących rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjności firmy. Projekty muszą przewidywać powstanie innowacji produktowej, co najmniej w skali polskiego rynku.

Nabór wniosków:

I Nabór: 1 czerwca-31 sierpnia 2016 r.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez PARP.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój-3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Cel: Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych lub procesowych, które posłużą rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjności firmy. Innowacja musi dotyczyć technologii wytwarzania, niekoniecznie produktu bądź usługi. Premiowane będą projekty o najwyższym poziomie innowacyjności.

Nabór wniosków:

II Nabór: lipiec-wrzesień 2016 r.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez Bank Gospodarstwa Krajowego.Program Operacyjny Polska Wschodnia -1.4 Wzór na konkurencję

Cel: Zwiększenie potencjału MŚP w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

Nabór wniosków:

Nabór na Etap 1: wrzesień - październik 2016 r.

Nabór na Etap II: maj-kwiecień 2017 r.

Nabory wniosków będą sukcesywnie powtarzane w kolejnych latach przez PARP.

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
184072