Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok


Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję


„Zintegrowany system zarządzania uczelnią narzędziem współpracy ze szkołami,
pracodawcami i biznesem”

pod patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


KIEDY: 5 września 2016 r. (poniedziałek), godz. 08:30 – 14:00
GDZIE: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Prof. S. Pigonia 1, bud. A0, Sala 167


Podczas konferencji zaprezentowane będą efekty trwającej kilka lat modernizacji narzędzi i procedur zarządczych obowiązujących w Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzięki wspólnym wysiłkom kadry administracyjnej i dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz partnerów biznesowych uczelni: Public Consulting Group, Partners in Progress i OPTeam, w Rzeszowie opracowano model budowania długotrwałej i zaangażowanej relacji pomiędzy Uczelnią a studentami – od momentu identyfikacji najlepszych możliwych kandydatów na studia i udzielenia im wsparcia w procesie kształcenia po skuteczne wprowadzenie ich na rynek pracy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


PROGRAM:08:30 – 09:15  ·         Rejestracja
 
 
Moduł 1 (dla szkół i biznesu)
 

09:15 – 09:30  ·         Wystąpienie Sekretarza Stanu MNiSW prof. dra hab. Aleksandra Bobko

                        ·         Wystąpienie JM Rektora UR prof. dra hab. Sylwestra Czopka
 

09:30 – 09:55  ·         Jakich kandydatów potrzebuje UR – prezentacja dla szkół – Marek Legutko, twórca krakowskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE), Dyrektor CKE w latach 2005-2008

                          ·         Wręczenie wyróżnień dla dyrektorów szkół
 

09:55 – 10:20  ·         Jakich absolwentów przygotowuje UR – prezentacja dla pracowników – Karolina Niemiec, Biuro Karier UR

                         ·         Wręczenie dyplomów dla firm, które zatrudniły najwięcej absolwentów UR
 

10:20 – 10:50  ·         Możliwości współpracy UR z biznesem w obszarze B+R – prezentacja  dla biznesu – Kamil Kipiel, fundacja ProInventum wspierająca komercjalizację rozwiązań akademickich
 

10:50 – 11:10  ·         Dyskusja
 

11:10 – 11:30  ·         Przerwa kawowa
 

 
 
Moduł 2 (dla szkół wyższych)
 

11:30 – 11:50  ·         Zintegrowany system Zarządzania Uniwersytetem Rzeszowskim – prof. Czesław Puchalski
 

11:50 – 12:10  ·         OPTIcamp EDU web 360 – oprogramowanie e-usług w obszarze nauki, współpracy i promocji – nowa jakość w zarządzaniu uczelnią – Maciej Stanisławczyk, OPTeam S.A.
 

12:10 – 12:30  ·         Analiza danych zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią na potrzeby optymalnej rekrutacji i utrzymania studentów – Leszek Lewoc, Partners in Progress
 

12:30 – 13:00  ·         Wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania w przygotowaniu uczelni do akredytacji – prof. Łukasz Sułkowski, Polska Komisja Akredytacyjna
 

13:00 – 13:30  ·         Dyskusja

 

13:30              ·         Lunch
 

 

REJESTRACJA:


Aby zarejestrować się na konferencję należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY.


KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

·         Ciekawy i silny merytorycznie program konferencji

·         Konkurs z nagrodami dla dyrektorów szkół i zarządów firm współpracujących z UR

·         Możliwość wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu uczelnią i współpracą z otoczeniem z prelegentami i z innymi uczestnikami konferencji w ramach formalnie zawiązywanej grupy wsparcia użytkowników systemu

·         Możliwość spotkania i dyskusji z przedstawicielami instytucji rządowych MNiSW, PKA


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
140526