Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Dyrektor NCBR był jednym z prelegentów podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konferencji dotyczącej największego w historii europejskiego naukowego programu ramowego. Podczas konferencji minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska zaapelowała o „pospolite ruszenie” w walce o fundusze z programu Horyzont 2020. - Proponuję, byśmy zawarli pakt dla Horyzontu 2020. Wierzę, że ci, którzy decydują o przyszłości polskiej nauki - rektorzy, dyrektorzy instytutów naukowych, decydenci, eksperci, wreszcie sami naukowcy - włączą się do tego wspólnego wysiłku - zwróciła się do kilkuset uczestników wydarzenia minister nauki i szkolnictwa wyższego.


Przedstawiony przez minister Lenę Kolarską-Bobińską plan przewiduje podejmowanie działań nie tylko na szczeblu resortu, ale i współpracujących z nim agencji, instytutów naukowych i szkół wyższych. - Dziś chcemy go przedyskutować ze środowiskiem, skonsultować, bo dobre wykorzystanie środków unijnych wymaga mobilizacji tych, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie - zaznaczyła. - Jeśli tej możliwości teraz nie wykorzystamy, to potem może być bardzo trudno o zbudowanie podobnego, dużego europejskiego programu - dodała minister Lena Kolarska-Bobińska.


- Horyzont polskich naukowców musi sięgać poza granice kraju - powiedział prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, który był panelistą w sesji poświęconej mechanizmom i instrumentom wspierającym udział naukowców i przedsiębiorców w programie Horyzont 2020. W swoim wystąpieniu zaprezentował działania i możliwości wsparcia z NCBR na rzecz udziału w programie. - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w kilkudziesięciu programach międzynarodowych, które pozwoliły polskim naukowcom zdobyć cenne doświadczenie w pozyskiwaniu grantów ze środków europejskich. Wierzę, że to zmobilizuje naszych naukowców do udziału w konkursach w ramach programu Horyzont 2020 - podkreślił dyrektor NCBR.


Działający od pół roku program Horyzont 2020 to program na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. W latach 2014-2020 polscy naukowcy i przedsiębiorcy będą mieli także dostęp do około 10 mld euro w programach operacyjnych przygotowanych przez polski rząd.


Więcej informacji o „Pakcie dla Horyzontu 2020” na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
232944