Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Przedmiotem wynalazku jest zespolone narzędzie do wykonywania otworów w elementach o małej sztywności. Otwory te wykonywać można na kilka sposobów: przez nawiercanie i wiercenie lub nawiercenie, wiercenie i rozwiercanie lub wiercenie i ich nagniatania z jednostronnym dostępem.

Jeden z istotnych problemów konstrukcyjnych, z punktu widzenia trwałości, w przemyśle lotniczym czy też kolejnictwie, stanowią elementy łączone za pomocą nitów lub śrub. Krytyczne miejsca to obszary wokół otworów mieszczących nity lub śruby mocujące. Obecność ściskających naprężeń własnych wokół otworów zwiększa trwałość i bezpieczeństwo połączeń konstrukcji metalowych poprzez zasklepianie istniejących pęknięć pierwotnych i utrudnianie rozwoju nowych. Dlatego też, w nowoczesnych wyrobach, dąży się do uzyskania takiego stanu naprężeń ściskających w drodze zastosowania specjalnych metod obróbki w końcowym etapie wykonywania tych otworów.

W wyniku zastosowania zespolonego narzędzia zgodnego z wynalazkiem uzyskano istotną poprawę w zakresie efektów technicznych, jak również kosztów wykonania otworów pod połączenia śrubowe lub nitowe. Narzędzie to posiada uchwyt i integralnie z nim sprzężone nawiertak, wiertło oraz rozwiertak, lub wiertło i rozwiertak albo tylko wiertło. Nie powoduje ono występowania znaczących sił osiowych, a zatem brak jest gradientu naprężeń w stosunku do środkowej płaszczyzny elementu z obrabianym otworem i nie występują odkształcenia powierzchni w strefie materiału przy wyjściu z otworu. Podczas obróbki nie jest konieczne stosowanie smarowania. Zdolność stopniowego rozprężania nagniataka umożliwia nagniatanie z większą siłą i uzyskanie większych wartości i głębokości zalegania naprężeń ściskających.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
187439

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.