Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Przedmiotem wynalazku jest zespolone narzędzie do wykonywania otworów w elementach o małej sztywności. Otwory te wykonywać można na kilka sposobów: przez nawiercanie i wiercenie lub nawiercenie, wiercenie i rozwiercanie lub wiercenie i ich nagniatania z jednostronnym dostępem.

Jeden z istotnych problemów konstrukcyjnych, z punktu widzenia trwałości, w przemyśle lotniczym czy też kolejnictwie, stanowią elementy łączone za pomocą nitów lub śrub. Krytyczne miejsca to obszary wokół otworów mieszczących nity lub śruby mocujące. Obecność ściskających naprężeń własnych wokół otworów zwiększa trwałość i bezpieczeństwo połączeń konstrukcji metalowych poprzez zasklepianie istniejących pęknięć pierwotnych i utrudnianie rozwoju nowych. Dlatego też, w nowoczesnych wyrobach, dąży się do uzyskania takiego stanu naprężeń ściskających w drodze zastosowania specjalnych metod obróbki w końcowym etapie wykonywania tych otworów.

W wyniku zastosowania zespolonego narzędzia zgodnego z wynalazkiem uzyskano istotną poprawę w zakresie efektów technicznych, jak również kosztów wykonania otworów pod połączenia śrubowe lub nitowe. Narzędzie to posiada uchwyt i integralnie z nim sprzężone nawiertak, wiertło oraz rozwiertak, lub wiertło i rozwiertak albo tylko wiertło. Nie powoduje ono występowania znaczących sił osiowych, a zatem brak jest gradientu naprężeń w stosunku do środkowej płaszczyzny elementu z obrabianym otworem i nie występują odkształcenia powierzchni w strefie materiału przy wyjściu z otworu. Podczas obróbki nie jest konieczne stosowanie smarowania. Zdolność stopniowego rozprężania nagniataka umożliwia nagniatanie z większą siłą i uzyskanie większych wartości i głębokości zalegania naprężeń ściskających.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
151589

Odwiedza nas 208 gości oraz 0 użytkowników.