Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Obecnie, w przemyśle biotechnologicznym poszukuje się szczepów na swój sposób unikatowych, zarówno względem swoich cech fizjologicznych, jak również możliwości wprowadzania w nich indukowanych, trwałych zmian skutkujących wydajniejszym metabolizmem, między innymi poszukuje się szczepów zdolnych do maksymalnie szybkiego wzrostu. Do gatunków posiadających coraz szersze znaczenie biotechnologiczne zalicza się drożdże. Dla zastosowań przemysłowych, drożdże piekarskie są wykorzystywane między innymi do produkcji biomasy, bioetanolu oraz napojów alkoholowych, jak również trehalozy – naturalnego konserwanta i innych metabolitów, enzymów na przykład inwertazy oraz białek rekombinowanych.

Sposób wytwarzania produktów biotechnologicznych polegający na zastosowaniu drożdży zgodnie z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że do jego realizacji stosuje się pewien szczep i prowadzi się go w ściśle określonych temperaturach. Szczep ma bardzo dobre parametry tolerancji na wysokie stężenia produktów przemian biochemicznych; brak hamowania wzrostu przy wysokich stężeniach glukozy i etanolu w pożywce. W porównaniu do szczepów kontrolnych wytwarza również w dużej ilości trehalozę. Prowadząc fermentację przemysłową, poprzez zastąpienie dotychczas stosowanych szczepów przemysłowych nowym szczepem, zostaną obniżone koszty i/lub czas produkcji określonego produktu biotechnologicznego. Zdecydowanie szybciej otrzymane będą biomasa (przynajmniej dwukrotnie wyższy współczynnik szybkości wzrostu), trehaloza (trzykrotnie wyższa produkcja cukru) czy etanol (o 20% efektywniej). Zdecydowanie uda się obniżyć nakłady finansowe przy produkcji przemysłowej z wykorzystaniem sposobu będącego przedmiotem wynalazku: czas prowadzenia procesu, brak konieczności chłodzenia bioreaktora.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
157136

Odwiedza nas 195 gości oraz 0 użytkowników.