Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Obecnie, w przemyśle biotechnologicznym poszukuje się szczepów na swój sposób unikatowych, zarówno względem swoich cech fizjologicznych, jak również możliwości wprowadzania w nich indukowanych, trwałych zmian skutkujących wydajniejszym metabolizmem, między innymi poszukuje się szczepów zdolnych do maksymalnie szybkiego wzrostu. Do gatunków posiadających coraz szersze znaczenie biotechnologiczne zalicza się drożdże. Dla zastosowań przemysłowych, drożdże piekarskie są wykorzystywane między innymi do produkcji biomasy, bioetanolu oraz napojów alkoholowych, jak również trehalozy – naturalnego konserwanta i innych metabolitów, enzymów na przykład inwertazy oraz białek rekombinowanych.

Sposób wytwarzania produktów biotechnologicznych polegający na zastosowaniu drożdży zgodnie z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że do jego realizacji stosuje się pewien szczep i prowadzi się go w ściśle określonych temperaturach. Szczep ma bardzo dobre parametry tolerancji na wysokie stężenia produktów przemian biochemicznych; brak hamowania wzrostu przy wysokich stężeniach glukozy i etanolu w pożywce. W porównaniu do szczepów kontrolnych wytwarza również w dużej ilości trehalozę. Prowadząc fermentację przemysłową, poprzez zastąpienie dotychczas stosowanych szczepów przemysłowych nowym szczepem, zostaną obniżone koszty i/lub czas produkcji określonego produktu biotechnologicznego. Zdecydowanie szybciej otrzymane będą biomasa (przynajmniej dwukrotnie wyższy współczynnik szybkości wzrostu), trehaloza (trzykrotnie wyższa produkcja cukru) czy etanol (o 20% efektywniej). Zdecydowanie uda się obniżyć nakłady finansowe przy produkcji przemysłowej z wykorzystaniem sposobu będącego przedmiotem wynalazku: czas prowadzenia procesu, brak konieczności chłodzenia bioreaktora.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
183262

Odwiedza nas 241 gości oraz 0 użytkowników.