Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ozonowania osadu ściekowego, zwłaszcza osadu uwodnionego.

Dotychczasowe rozwiązania dotyczące ozonowania osadu ściekowego głównie polegają na bezpośrednim podaniu gazowego ozonu do zbiornika, co jest mało efektywne, a proponowane w pracach naukowych reaktory są skomplikowane w budowie i wykorzystaniu. Dodatkowo dotychczasowe rozwiązania to głównie urządzenia o charakterze otwartym, co powoduje narażenie na kontakt personelu ze szkodliwym ozonem oraz jego stratę.

W wyniku zastosowania urządzenia do ozonowania zgodnego z wynalazkiem już 15 minutowy kontakt osadów ściekowych  z ozonem o danym stężeniu powodował widoczne uszkodzenia komórek mikroorganizmów osadu czynnego i wypływ treści wewnątrzkomórkowych do cieczy nadosadowej. Zwiększając ten czas zaobserwowano postępujące uszkodzenie oraz wypływ substancji wewnątrzkomórkowych, który wzmagał się proporcjonalnie do zastosowanego czasu kontaktu ozonu z osadami ściekowymi, który wzmagał się proporcjonalnie do czasu procesu. Wartość opadalności, mierzonej jako procentowy udział wysokości słupa osadu po 60 min sedymentacji do całkowitej wysokości słupa cieczy, wynosi odpowiednio: 20% dla osadów nieozonowanych i 60% dla ozonowanych. Parametr ten wpływa na odwadnialność osadów a te, które łatwo się odwadniają są dobrym surowcem do celów energetycznych i rolniczych.
Poza tym urządzenie jest hermetyczne, dzięki czemu stosowany ozon nie przenosi się do otoczenia, co eliminuje jego szkodliwy wpływ na pracowników obsługujących to urządzenie. Dodatkowo uzyskano efekt ekonomiczny poprzez zawracanie pozostałości ozonu do instalacji zasilającej.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
157133

Odwiedza nas 192 gości oraz 0 użytkowników.