Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Projekt skierowany do przemysłu spożywczego i przetwórczego

W niniejszym projekcie proponujemy przeprowadzenie badań nad produktami degradacji naturalnych związków chemicznych zawartych w grzybach jadalnych. Celem projektu jest identyfikacja tych związków, określenie warunków przyczyniających się do ich powstawania oraz, co najważniejsze, opracowanie metod zapobiegających zbyt szybkiemu procesowi rozkładu.Grzyby jako żywność w dyrektywach Unii Europejskiej: 

  • Najnowsze badania wykazały, że wbrew panującym obiegowym i niezbyt przychylnym opiniom, grzyby są produktami wykazującymi korzystny wpływ na organizm człowieka.
  • Analiza składu chemicznego owocników jadalnych gatunków grzybów wykazała, że są one pełnowartościowym produktem spożywczym, zawierającym wszystkie podstawowe składniki, niezbędne do wzrostu i rozwoju organizmu człowieka.
  • W ich składzie stwierdzono obecność: białek, węglowodanów, tłuszczów, witaminy B1, B2, B6, H, PP, E, D, prowitaminę witaminy A-karoten, liczne pierwiastki: chrom, cynk, fosfor, magnez, miedź, nikiel, potas, sód, srebro, wapń, selen, żelazo oraz enzymy i chitynę.
  • Grzyby charakteryzują się wysoką zawartością wody i niską zawartością tłuszczów, dzięki czemu ich wartość energetyczne jest niska 50-70 kcal/100g.

 

Kraje azjatyckie, Polska, Rosja, Czechy, Słowacja i Francja posiadają wielowiekowe tradycje zbierania, przetwarzania i spożywania owocników grzybów jadalnych.
Wprawdzie brak jest szczegółowych danych dotyczących spożycia grzybów dziko rosnących w Polsce, jednak statystyki przyjmują, że średnio jest to kilka kilogramów rocznie na jednego mieszkańca. Dla porównania w Czechach statystycznie spożywa się ponad 10 kg na jednego mieszkańca.
Mając na względzie uznanie grzybów jako „żywności funkcjonalnej” można przypuszczać, że statystyki spożycia będą wykazywały tendencję rosnącą, szczególnie wśród krajów Unii Europejskiej. 

Najnowsze dane epidemiologiczne wskazują, że w skali globalnej za około 3/4 zatruć grzybami mogą być odpowiedzialne gatunki jadalne. Sytuacja ta wydaje się niezwykle trudna do zinterpretowania zwłaszcza, że dotychczasowe próby wyjaśnienia tego zjawiska są niewystarczające. Wobec tych faktów sprawą podstawową wydaje się bezpieczeństwo konsumentów, zwłaszcza, że doniesień naukowych wskazujących na korzyści dla organizmu ludzkiego płynące ze spożywania grzybów jest coraz więcej. Dodatkowo będzie to punkt wyjścia dla opracowania testów umożliwiających wczesną diagnostykę tego rodzaju zatruć. Większe bezpieczeństwo konsumentów może być osiągnięte poprzez lepszy nadzór fitosanitarny, który w przyszłości może dysponować narzędziem umożliwiającym identyfikację czynników trujących w grzybach jadalnych jeszcze przed ich spożyciem.

Wyniki wieloletnich obserwacji prowadzonych wśród pacjentów Kliniki Toksykologii UJ CM wykazały, że zatrucia powodowane przez gatunki grzybów posiadające toksyny (muchomor sromotnikowy i jego odmiany, grzyby halucynogenne i inne) stanowią niecałe 20% obserwowanych zatruć. Przeszło 80% zatruć obserwowano po spożyciu grzybów jadalnych. Wnikliwa analiza tych właśnie przypadków wskazała, że warunki zbioru, transportu i przechowywania miały bezpośredni wpływ na „pojawienie” się czynnika toksycznego.

Nasze 7 letnie obserwacje wykazały, że czynniki obarczane do tej pory odpowiedzialnością za zatrucia grzybami jadalnymi występują jedynie w części przypadków. Proponowane badania są pomysłem oryginalnym, nie mającym odpowiednika w skali światowej. Publikacja wyników naszych badań w 2015 roku wywołała ogromne zainteresowanie. The Wall Street Journal July 13, 2015, odniósł się bardzo pozytywnie do naszych obserwacji.
Jeśli w proponowanych badaniach uda nam się potwierdzić hipotezę, iż czynnikami sprawczymi tych zatruć są produkty rozpadu naturalnych składników zawartych w grzybach jadalnych, to fakt ten z jednej strony pozwoli na uzupełnienie naszej wiedzy w tym obszarze. Jednocześnie będzie ważną wskazówką przemawiająca za bezpieczeństwem spożywania grzybów, przy jednoczesnym zachowaniu pewnych zasad w postępowaniu z nimi po zbiorze.

 

Korzyści dla wdrażającego:

  • wychwycenie a następnie wyeliminowanie niekorzystnych czynników pogarszających właściwości konsumpcyjne grzybów jadalnych przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa osób je spożywających,
  • powyższe powinno spowodować wzrost zainteresowania i co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na ten produkt,
  • większe bezpieczeństwo stanowić będzie również doskonałą formę promocji grzybów jako naturalnego w pełni wartościowego i zarazem bezpiecznego produktu spożywczego.

 

Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:

  • KIS 5. żywność wysokiej jakości
  • II Przetwórstwo żywności
  • Produkcja żywności wysokiej jakości uwzględniająca działania pozwalające na ograniczenie zawartości lub eliminację składników antyodżywczych i alergenów w żywności

NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
184061

Odwiedza nas 283 gości oraz 0 użytkowników.