Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Wykonanie badań dotyczących jakości przetworów mięsnych stwarza konsumentom możliwość  świadomego wyboru produktów atrakcyjniejszych sensorycznie i  bezpieczniejszych z żywieniowego punktu widzenia, np. o obniżonej zawartości tłuszczu, chlorku sodu czy azotanów (III).
Ocenę składu chemicznego i parametrów tekstury można wykonać za pomocą specjalistycznej aparatury,  która pozwala uzyskać wyniki badań w krótkim czasie, a  dodatkowo niskim nakładem środków finansowych.
Oprócz wyszczególnionych poniżej badań istnieje możliwość poszerzenia zakresu oznaczeń, np. wykonanie badań dotyczących zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA, w tym benzo(a)pirenu czy heterocyklicznych amin aromatycznych.

Ocena fizyko-chemiczna i sensoryczna jakości przetworów mięsnych produkowanych na terenie województwa podkarpackiego

Ocena fizyko-chemiczna:

 • Pomiar pH
 • Pomiar potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (ORP)
 • Oznaczenie zawartości wody
 • Oznaczenie zawartości tłuszczu
 • Oznaczenie zawartości białka (również kolagenu)
 • Oznaczenie zawartości chlorku sodu
 • Oznaczanie zawartości azotanów (III)

Ocena fizyczna:

 • Pomiar parametrów tekstury (twardość, odbojność, sztywność, sprężystość, adhezyjność, kohezyjność, żujność, gumistość)

Ocena sensoryczna:

 • Wygląd zewnętrzny
 • Wygląd zewnętrzny przekroju (struktura i barwa)
 • Konsystencja
 • Zapach
 • Smak

Powyższe badania pozwolą na ułożenie listy rankingowej i wytypowanie najlepszych masarni, które produkują dobrej jakości wędliny, a ceny wytwarzanych przetworów mięsnych będą adekwatne do ich składu surowcowego i norm obowiązujących w technologii  produkcji tych wyrobów.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
151587

Odwiedza nas 205 gości oraz 0 użytkowników.