Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Celem badań naukowych będzie opracowanie innowacyjnych produktów mięsnych z wykorzystaniem surowca końskiego i dziczyzny oraz tkanki tłuszczowej, która jest specyficzna i prozdrowotna.
Obejmie to również ocenę parametrów fizykochemicznych i sensorycznych  zarówno surowca, jak i wyrobów końcowych oraz wykonanie badań rynkowych w celu poznania preferencji konsumentów na tego rodzaju produkty.
Umożliwi to uzyskanie patentu oraz wdrożenie wyników badań w przemyśle mięsnym, szczególnie wśród małych i średnich przetwórców.

Mięso końskie i dziczyzna oraz tłuszcze tych zwierząt mają specyficzne walory prozdrowotne, ze względu na niską kaloryczność, a wysoką zawartość białka, witamin i związków mineralnych. Jednak na rynku krajowym brak jest tradycji spożywania tego rodzaju mięs, szczególnie koniny.
Innowacyjność wytworzonych produktów będzie polegała na takim dostosowaniu właściwości tych wyrobów, aby zwiększyć ich popularność na rynku krajowym oraz poprawić konkurencyjność i zdobyć nowe rynki zbytu dla przetwórców tego rodzaju surowców. 

Polska w poprzednich latach była i jest nadal największym eksporterem mięsa końskiego do krajów zachodnich. Jednak obecnie surowiec ten powinien być przetwarzany w kraju, aby na rynkach zagranicznych uzyskiwać 2-3-krotnie wyższą cenę. Spowoduje to  jednocześnie wyższą rentowność zakładów bazujących na tym mięsie.

 

 Publikacje

 1. Znamirowska A., Stanisławczyk R.: Szacowanie wartości rzeźnej i jakości mięsa koni na podstawie wybranych pomiarów dysekcyjnych – praca badawcza wydrukowana w materiałach z konferencji pt. „Przemiany strukturalne w przemyśle spożywczym”, str. 13-24, Rzeszów 2001r.
 2. Gil M., Znamirowska A., Głodek E., Stanisławczyk R.: Cechy jakościowe i sensoryczne koniny w zależności od otłuszczenia półtuszy. Materiały z konferencji nt. „Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do integracji z Unią Europejską”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów 14.05.2003, str. 81-89, 2003r.
 3. Znamirowska A., Gil M., Rudy M., Stanisławczyk R.: Cechy jakościowe i sensoryczne koniny w zależności od umięśnienia półtuszy. Materiały z konferencji nt. „Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do integracji z Unią Europejską”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów 14.05.2003, str. 71-79, 2003r.
 4. Stanisławczyk R., Znamirowska A., Gil M., Rudy M.: Wpływ zamrażania na właściwości fizyko-chemiczne i sensoryczne mięsa końskiego. Materiały z konferencji nt. „Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do integracji z Unią Europejską”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów 14.05.2003, str. 101-111, 2003r.
 5. Stanisławczyk R., Znamirowska A., Gil M., Głodek E.: Wpływ okresu dojrzewania na właściwości fizyko-chemiczne i sensoryczne mięsa końskiego. Materiały z konferencji nt. „Procesy dostosowawcze przemysłu spożywczego do integracji z Unią Europejską”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów 14.05.2003, str. 111-121, 2003r.
 6. Rudy M., Stanisławczyk R.: Pozostałości pestycydów w tkance tłuszczowej i wątrobie koni. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Rolnictwo, Technologia i Towaroznawstwo Żywności, zeszyt 27, str. 166-171, 2005r.
 7. Stanisławczyk R., Znamirowska A.: Changes in physicochemical properties of horse meat during frozen storage. Technologia Alimentaria. Acta Scientiarum Polonorum. Issue 4 (2), pp 89-96, 2005r.
 8. Znamirowska A., Stanisławczyk R.: Effect of maturing process on changes in physicochemical properties of colt meat. Technologia Alimentaria. Acta Scientiarum Polonorum. Issue 4 (2), pp 79-88, 2005r.
 9. Stanisławczyk R., Znamirowska A.: Charakterystyka mięsa końskiego. Materiały z konferencji nt. „Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Rzeszów, str. 225-229, 2006r.
 10. Stanisławczyk R.: Praca doktorska pt. „Wpływ warunków przechowywania na jakość mięsa końskiego”. 2006r.
 11. Stanisławczyk R.: Zmiany zachodzące w tłuszczu końskim podczas chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania. Monografia nr 26, str. 63-73. Towaroznawstwo i higiena produktów rolno-spożywczych. Science of commodities and hygiene of food-agricultural products. Amal Serwis, Warszawa 2008r.
 12. Stanisławczyk R., Rudy M.: Zmiany właściwości fizyko-chemicznych mięsa chłodzonego i mrożonego w zależności od wieku koni. Chłodnictwo, rok XLV, 12, str. 36-39, 2010r.
 13. Rudy M.: Zawartość zanieczyszczeń środowiskowych w tkankach w zależności od wieku zwierząt i składu chemicznego mięsa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2010 r.
 14. Stanisławczyk R.: Wpływ wieku koni na zmiany właściwości hydratacyjnych mięsa końskiego w czasie chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania. Chłodnictwo, rok XLVI, 7, str. 34-37, 2011r.
 15. Stanisławczyk R.: Przebieg zmian glikolitycznych w mięsie końskim po chłodniczym i zamrażalniczym przechowywaniu w zależności od wieku zwierząt. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (85), str. 118-126, 2012r.
 16. Stanisławczyk R.: Wpływ procesu dojrzewania na zmiany właściwości fizyko-chemicznych mięsa końskiego w czasie chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo, tom XLVII, 5, str. 38-41, 2012r.
 17. Stanisławczyk R.: Zmiany właściwości sensorycznych mięsa końskiego w czasie chłodniczego przechowywania w zależności od wieku koni. Chłodnictwo, tom XLVIII, 7, str. 35-37, 2013r.
 18. Stanisławczyk R.: Wpływ wieku uboju koni na zmiany właściwości sensorycznych ich mięsa w czasie zamrażalniczego przechowywania. Nauka Przyroda Technologie, Tom 7, Zeszyt 4, #71, str. 1-10, 2013r.
 19. Stanisławczyk R. Rudy M.: Wpływ wieku uboju koni na zmiany zachodzące w tłuszczu końskim w czasie zamrażalniczego przechowywania. Nauka Przyroda Technologie, Tom 9, Zeszyt 1, #10, str. 1-11, 2015r.

NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
218017

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.