Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Zarejestrowane, przez Hodowlę Roślin Strzelce, grupa IHAR w Polsce, wprowadzone do uprawy w roku 2015, pszenżyto odmiany „Panteon” charakteryzuje się korzystnym składem chemicznym ziarna (wysoka zawartość glutenu, sacharydów oraz substancji bioaktywnych). Ziarno jest odpowiednie do produkcji mąki, mąki całoziarnowej i do wypieku chleba foremkowego.
W badaniach laboratoryjnych potwierdzono duży potencjał technologiczny ziarna „Panteon” oraz wypiekano chleb o korzystnych walorach odżywczych i sensorycznych. Uprawa i przetwórstwo pszenżyta stworzy bazę surowcową dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego na Podkarpaciu.

Cel naukowy:

Ocena jakości i stabilności w produkcji na Podkarpaciu, chleba z mąki pszenżyta „Panteon”. Analiza i korekta jakości nowego produktu, wymagań technologicznych i przygotowania surowców.

Cel aplikacyjny:

Zastosowanie jednorodnej mąki z pszenżyta „Panteon” do wypieku chleba bez polepszaczy i GMO jako odpowiedź na produkcję chleba mieszanego i pszennego z importowanej mąki z dodatkami substancji polepszających szybkość rozrostu i stabilność ciast.
Możliwość wdrożenia – rozwiązania w branży piekarskiej i cukierniczej.

Potencjał i zalety proponowanego rozwiązania
Pszenżyto łączy najkorzystniejsze cechy pszenicy oraz żyta. Pszenżyto odmiany „Panteon” jest efektem wieloletniej pracy polskich hodowców i charakteryzuje się dobrym składem chemicznym (duża zawartość glutenu, sacharydów, związków bioaktywnych), przy małych wymaganiach glebowych i klimatycznych. Kilkuletnie badania ziarna i przemiałów na mąkę, wypieki chleba całoziarnowego (razowego), wykonane na UR potwierdzają korzystne cechy chleba pszenżytniego. 

Beneficjentami korzyści z technologicznego wykorzystania ziarna pszenżyta „Panteon” będą:

  • konsumenci – chleb pszenżytni o korzystnych walorach żywieniowych, wykonany z jednorodnej pod względem gatunkowym mąki oraz bez dodatku substancji polepszających i GMO,
  • piekarze – wypiek rzemieślniczy lub przemysłowy chleba o dobrej jakości organoleptycznej i wysokiej wartości odżywczej, z mąki wyrównanej jakości i otrzymanej tylko z pszenżyta „Panteon”, dostarczanej od lokalnych młynarzy –  bez dostaw z innych regionów kraju,    
  • młynarze – przemiał jednorodnego ziarna z lokalnych dostaw, bez zaopatrzenia w ziarno z innych województw lub krajów, sprzedaż mąki z pszenżyta do okolicznych piekarni,
  • rolnicy – pszenżyto „Panteon” o: małych wymaganiach glebowych i wysokim plonie ziarna chlebowego, tolerancyjne na mróz oraz suszę,  odporne na patogeny, z korzystnym wpływem na płodozmian –  zapewniona sprzedaż ziarna na lokalnym rynku z przeznaczeniem na mąkę lub paszę.

Obecnie w sytuacji niskiej podaży pszenicy oraz w konsekwencji  wysokiej jej ceny stosuje się do wypieku chleba dodatek do mąk pszennych mąki z pszenżyta paszowego. Chleb z mąki pszenżytniej „Panteon” bez dodatku substancji polepszających, wypiekany jest od kilku lat w skali laboratoryjnej - istnieje więc konieczność przeniesienia wypieku chleba pszenżytniego do piekarni.

Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

KIS 5. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
II. PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI
1. Produkcja żywności wysokiej jakości uwzględniająca:

  • innowacyjność produktów pod względem składu i wartości odżywczej
  • działania zmierzające do maksymalizacji udziału naturalnych surowców i ograniczenia stosowania dodatków do żywności

NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
146072

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.