Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Zarejestrowane, przez Hodowlę Roślin Strzelce, grupa IHAR w Polsce, wprowadzone do uprawy w roku 2015, pszenżyto odmiany „Panteon” charakteryzuje się korzystnym składem chemicznym ziarna (wysoka zawartość glutenu, sacharydów oraz substancji bioaktywnych). Ziarno jest odpowiednie do produkcji mąki, mąki całoziarnowej i do wypieku chleba foremkowego.
W badaniach laboratoryjnych potwierdzono duży potencjał technologiczny ziarna „Panteon” oraz wypiekano chleb o korzystnych walorach odżywczych i sensorycznych. Uprawa i przetwórstwo pszenżyta stworzy bazę surowcową dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego na Podkarpaciu.

Cel naukowy:

Ocena jakości i stabilności w produkcji na Podkarpaciu, chleba z mąki pszenżyta „Panteon”. Analiza i korekta jakości nowego produktu, wymagań technologicznych i przygotowania surowców.

Cel aplikacyjny:

Zastosowanie jednorodnej mąki z pszenżyta „Panteon” do wypieku chleba bez polepszaczy i GMO jako odpowiedź na produkcję chleba mieszanego i pszennego z importowanej mąki z dodatkami substancji polepszających szybkość rozrostu i stabilność ciast.
Możliwość wdrożenia – rozwiązania w branży piekarskiej i cukierniczej.

Potencjał i zalety proponowanego rozwiązania
Pszenżyto łączy najkorzystniejsze cechy pszenicy oraz żyta. Pszenżyto odmiany „Panteon” jest efektem wieloletniej pracy polskich hodowców i charakteryzuje się dobrym składem chemicznym (duża zawartość glutenu, sacharydów, związków bioaktywnych), przy małych wymaganiach glebowych i klimatycznych. Kilkuletnie badania ziarna i przemiałów na mąkę, wypieki chleba całoziarnowego (razowego), wykonane na UR potwierdzają korzystne cechy chleba pszenżytniego. 

Beneficjentami korzyści z technologicznego wykorzystania ziarna pszenżyta „Panteon” będą:

  • konsumenci – chleb pszenżytni o korzystnych walorach żywieniowych, wykonany z jednorodnej pod względem gatunkowym mąki oraz bez dodatku substancji polepszających i GMO,
  • piekarze – wypiek rzemieślniczy lub przemysłowy chleba o dobrej jakości organoleptycznej i wysokiej wartości odżywczej, z mąki wyrównanej jakości i otrzymanej tylko z pszenżyta „Panteon”, dostarczanej od lokalnych młynarzy –  bez dostaw z innych regionów kraju,    
  • młynarze – przemiał jednorodnego ziarna z lokalnych dostaw, bez zaopatrzenia w ziarno z innych województw lub krajów, sprzedaż mąki z pszenżyta do okolicznych piekarni,
  • rolnicy – pszenżyto „Panteon” o: małych wymaganiach glebowych i wysokim plonie ziarna chlebowego, tolerancyjne na mróz oraz suszę,  odporne na patogeny, z korzystnym wpływem na płodozmian –  zapewniona sprzedaż ziarna na lokalnym rynku z przeznaczeniem na mąkę lub paszę.

Obecnie w sytuacji niskiej podaży pszenicy oraz w konsekwencji  wysokiej jej ceny stosuje się do wypieku chleba dodatek do mąk pszennych mąki z pszenżyta paszowego. Chleb z mąki pszenżytniej „Panteon” bez dodatku substancji polepszających, wypiekany jest od kilku lat w skali laboratoryjnej - istnieje więc konieczność przeniesienia wypieku chleba pszenżytniego do piekarni.

Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

KIS 5. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
II. PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI
1. Produkcja żywności wysokiej jakości uwzględniająca:

  • innowacyjność produktów pod względem składu i wartości odżywczej
  • działania zmierzające do maksymalizacji udziału naturalnych surowców i ograniczenia stosowania dodatków do żywności

NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
151600

Odwiedza nas 219 gości oraz 0 użytkowników.