Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Paulownia puszysta (Paulownia tomentosa) jest stosunkowo młodym gatunkiem uprawnym o rozmaitym zastosowaniu.

 • Jest drzewem ozdobnym z kwiatów i liści.
 • Używana jest do produkcji biomasy oraz rekultywacji i fitoremediacji gleby.
 • W niektórych krajów wykorzystywana jest do produkcji leków i parafarmaceutyków.

    

Preparaty z liści, owoców, kory lub drewna paulowni są wykorzystywane w medycynie naturalnej stosowane na astmę, zapalenie oskrzeli, wykwity skórne oraz  w leczeniu stłuczeń. Inne produkty mają właściwości ściągające i mogą obniżyć ciśnienie krwi.
Niektóre metabolity wtórne stwierdzone u paulowni należą do:

 • glikozydów irydoidowych (akubina, katalpol, paulowniozyd, tomentozyd, 7-hydroksytomentozyd;
 • glikozydów fenylopropanoidowych (werbaskozyd mannozyd, kampneozyd;
 • fenoli (syringina, koniferina).

Związki te mają właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i antyproliferacyjne oraz  działanie przeciwbólowe. Można wiec zakładać, że produkty z paulowni mogą mieć mieć także inne zastosowania lecznicze.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim w ciągu 4 lat badań prowadzonych z użyciem metod biotechnologicznych (kultury in vitro, mutageneza) otrzymano kilkadziesiąt mutantów genomowych paulowni. Utworzono z nich kolekcję polową.
We wstępnych analizach stwierdzono, że liscie badanych pojedynków paulowni zawierały nawet  150 mg g-1 s.m. werbaskozydu i izowerbaskozydu, wielokrotnie więcej, niż rośliny z których pozyskuje się te związki). Mutanty zawierały też 3-krotnie więcej karotenoidów. Można więc zakładać, że inne cenne substancje biologicznie czynne syntetyzowane są w znacznie większych ilościach. Paulownia jest jednym z najszybciej rosnących drzew na świecie. Rozwija też ogromne liście, o rozmiarach przekraczających 0,5 m. Istnieją więc podstawy, że uprawy wyselekcjonowanych klonów paulowni będą wydajnym i tanim źródłem pozyskiwania  metabolitów wtórnych wykorzystywanym do produkcji leków i parafarmaceutyków.

Cel naukowy:

 • identyfikacja i określenie zawartości i działania metabolitów wtórnych (MW) w liściach paulowni;
 • określenie markerów MW;
 • wyselekcjonowanie najbardziej wydajnych genotypów paulowni i ich rejestracja/opatentowanie;
 • określenie optymalnych warunków uprawy i terminu zbiorów liści.

Cel aplikacyjny:

 • możliwość wdrożenia w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

 

POTENCJAŁ I ZALETY PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA

 • Możliwość założenia plantacji  w gospodarstw indywidualnych na nieurodzajnych glebach;
 • Wydajna, coroczna produkcja biomasy liści jako surowca do pozyskiwania substancji leczniczych;
 • Wydajna, coroczna produkcja biomasy  pędów jako źródła energii (OZE);
 • Nie istnieją znane konkurencyjne rozwiązania dotyczące hodowli twórczej i uprawie paulowni z przeznaczeniem do przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

 • ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE
I. BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTÓW LECZNICZYCH
1. Metody, narzędzia i procesy prowadzące do uzyskania produktów leczniczych (leki chemiczne, biologiczne, biopodobne, innowacyjne, generyczne).
II. BADANIA I ROZWÓJ SUPLEMENTÓW DIETY I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO
1. Metody, narzędzia i procesy prowadzące do uzyskania innowacyjnych suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego posiadających właściwości prozdrowotne i/lub wspomagające efekt terapeutyczny.

KIS 3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH
1. Metody przeprowadzania procesu produkcyjnego, opracowywania nowych metod produkcji leków biotechnologicznych w tym leków biopodobnych i biobetter, czyli produktów wytwarzanych przy wykorzystaniu organizmów żywych.

 

 • BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOśYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO
II. POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ
1. Hodowla twórcza roślin, zwierząt i grzybów o podwyższonych wartościach użytkowych, z możliwością wykorzystania narzędzi molekularnych i biotechnologicznych z uwzględnieniem kwestii bioróżnorodności i odporności na zmiany klimatyczne i środowiskowe.
4. Odmiany (lub gatunki) zapewniające wysoką wartość biologiczną do wykorzystania w procesach przetwórstwa i formulacji finalnych produktów żywnościowych.
VII. PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH
3. Pozyskiwanie i przetwarzanie związków bioaktywnych i innych surowców z materiału roślinnego (w tym biomasy odpadowej) oraz zwierzęcego, pochodzącego z sektora rolno-spożywczego i leśnodrzewnego z przeznaczeniem dla różnych gałęzi przemysłu.
7. Badania, charakterystyka i wdrożenie rozwiązań (w tym technologicznych) dla surowców pochodzenia rolniczego, rolno-spożywczego, uwzględniające ich przydatność, zastosowanie oraz bezpieczeństwo zdrowotne i żywnościowe w przemyśle paszowym.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
146104

Odwiedza nas 118 gości oraz 0 użytkowników.