Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Paulownia puszysta (Paulownia tomentosa) jest stosunkowo młodym gatunkiem uprawnym o rozmaitym zastosowaniu.

 • Jest drzewem ozdobnym z kwiatów i liści.
 • Używana jest do produkcji biomasy oraz rekultywacji i fitoremediacji gleby.
 • W niektórych krajów wykorzystywana jest do produkcji leków i parafarmaceutyków.

    

Preparaty z liści, owoców, kory lub drewna paulowni są wykorzystywane w medycynie naturalnej stosowane na astmę, zapalenie oskrzeli, wykwity skórne oraz  w leczeniu stłuczeń. Inne produkty mają właściwości ściągające i mogą obniżyć ciśnienie krwi.
Niektóre metabolity wtórne stwierdzone u paulowni należą do:

 • glikozydów irydoidowych (akubina, katalpol, paulowniozyd, tomentozyd, 7-hydroksytomentozyd;
 • glikozydów fenylopropanoidowych (werbaskozyd mannozyd, kampneozyd;
 • fenoli (syringina, koniferina).

Związki te mają właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i antyproliferacyjne oraz  działanie przeciwbólowe. Można wiec zakładać, że produkty z paulowni mogą mieć mieć także inne zastosowania lecznicze.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim w ciągu 4 lat badań prowadzonych z użyciem metod biotechnologicznych (kultury in vitro, mutageneza) otrzymano kilkadziesiąt mutantów genomowych paulowni. Utworzono z nich kolekcję polową.
We wstępnych analizach stwierdzono, że liscie badanych pojedynków paulowni zawierały nawet  150 mg g-1 s.m. werbaskozydu i izowerbaskozydu, wielokrotnie więcej, niż rośliny z których pozyskuje się te związki). Mutanty zawierały też 3-krotnie więcej karotenoidów. Można więc zakładać, że inne cenne substancje biologicznie czynne syntetyzowane są w znacznie większych ilościach. Paulownia jest jednym z najszybciej rosnących drzew na świecie. Rozwija też ogromne liście, o rozmiarach przekraczających 0,5 m. Istnieją więc podstawy, że uprawy wyselekcjonowanych klonów paulowni będą wydajnym i tanim źródłem pozyskiwania  metabolitów wtórnych wykorzystywanym do produkcji leków i parafarmaceutyków.

Cel naukowy:

 • identyfikacja i określenie zawartości i działania metabolitów wtórnych (MW) w liściach paulowni;
 • określenie markerów MW;
 • wyselekcjonowanie najbardziej wydajnych genotypów paulowni i ich rejestracja/opatentowanie;
 • określenie optymalnych warunków uprawy i terminu zbiorów liści.

Cel aplikacyjny:

 • możliwość wdrożenia w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

 

POTENCJAŁ I ZALETY PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA

 • Możliwość założenia plantacji  w gospodarstw indywidualnych na nieurodzajnych glebach;
 • Wydajna, coroczna produkcja biomasy liści jako surowca do pozyskiwania substancji leczniczych;
 • Wydajna, coroczna produkcja biomasy  pędów jako źródła energii (OZE);
 • Nie istnieją znane konkurencyjne rozwiązania dotyczące hodowli twórczej i uprawie paulowni z przeznaczeniem do przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

 • ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE
I. BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTÓW LECZNICZYCH
1. Metody, narzędzia i procesy prowadzące do uzyskania produktów leczniczych (leki chemiczne, biologiczne, biopodobne, innowacyjne, generyczne).
II. BADANIA I ROZWÓJ SUPLEMENTÓW DIETY I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO
1. Metody, narzędzia i procesy prowadzące do uzyskania innowacyjnych suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego posiadających właściwości prozdrowotne i/lub wspomagające efekt terapeutyczny.

KIS 3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH
1. Metody przeprowadzania procesu produkcyjnego, opracowywania nowych metod produkcji leków biotechnologicznych w tym leków biopodobnych i biobetter, czyli produktów wytwarzanych przy wykorzystaniu organizmów żywych.

 

 • BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOśYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO
II. POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ
1. Hodowla twórcza roślin, zwierząt i grzybów o podwyższonych wartościach użytkowych, z możliwością wykorzystania narzędzi molekularnych i biotechnologicznych z uwzględnieniem kwestii bioróżnorodności i odporności na zmiany klimatyczne i środowiskowe.
4. Odmiany (lub gatunki) zapewniające wysoką wartość biologiczną do wykorzystania w procesach przetwórstwa i formulacji finalnych produktów żywnościowych.
VII. PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH
3. Pozyskiwanie i przetwarzanie związków bioaktywnych i innych surowców z materiału roślinnego (w tym biomasy odpadowej) oraz zwierzęcego, pochodzącego z sektora rolno-spożywczego i leśnodrzewnego z przeznaczeniem dla różnych gałęzi przemysłu.
7. Badania, charakterystyka i wdrożenie rozwiązań (w tym technologicznych) dla surowców pochodzenia rolniczego, rolno-spożywczego, uwzględniające ich przydatność, zastosowanie oraz bezpieczeństwo zdrowotne i żywnościowe w przemyśle paszowym.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
184099

Odwiedza nas 353 gości oraz 0 użytkowników.