Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Cel naukowy:

Głównym celem prowadzonych badań jest opracowywanie i wdrażanie metod, algorytmów i rozwiązań pozwalających na inteligentne wyszukiwanie informacji w tekstowych bazach danych. Przez inteligentne wyszukiwanie informacji rozumie się wyszukiwanie w oparciu o semantyczne rozumienie tekstu przeszukiwanego zbioru danych. Proponowane metody, algorytmy i rozwiązania zostały wstępnie zweryfikowane w oparciu o zasoby własnej bibliograficznej bazy danych.
Dodatkowym celem badań jest analiza różnego rodzaju powiązań w sieciach społecznościowych budowanych na podstawie zależności pomiędzy autorami publikacji w eksperymentalnej bibliograficznej bazie danych.

Cel aplikacyjny: 

Dla potrzeb badań został opracowany autorski internetowy system bibliograficzny RSDS (ang. Rough Set Database System, http://rsds.ur.edu.pl).

Umożliwia on weryfikację proponowanych rozwiązań. Opracowane metody inteligentnego wyszukiwania informacji w RSDS bazują na ontologiach pojęć i teorii zbiorów przybliżonych.


Potencjalne wdrożenia:

Systemy gromadzące dane, systemy wyszukiwawcze, wspomaganie decyzji, zarządzanie wiedzą w organizacjach różnego typu, analiza sieci społecznościowych (KIS 15).


Potencjał i zalety proponowanego rozwiązania:

  •  Możliwość dalszego rozwoju zaproponowanych rozwiązań zarówno pod względem naukowym, jak i aplikacyjnym.
  •  Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji.
  •  Możliwość dopasowania do dziedziny przetwarzanych danych.

Badania związane z analizą semantyczną informacji prowadzone są przez różne podmioty. Są one obecnie ważnym i aktualnym kierunkiem rozwoju pewnej gałęzi sztucznej inteligencji ze względu na bardzo dużą ilość danych dostępnych w różnych mediach oraz potrzebę ich analiz.
Jednymi z prominentnych podmiotów prowadzących działania w tym kierunku są firmy Google, Microsoft.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
142547

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.