Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Cel naukowy:

Prowadzone badania dotyczą opracowania metod i algorytmów pozwalających na sterowanie grupą robotów realizujących wspólnie określone zadanie w nieznanym dla siebie środowisku. Rozpatrywana grupa robotów powinna współpracować przy realizacji danego zadania.  Sterowanie robotami przebiega wg schematu: rozpoznanie środowiska, określenie uwarunkowań dla realizacji postawionego celu w danym środowisku, stworzenie bazy wiedzy dla zrealizowania zadania przez wszystkich członków grupy, wspólna realizacja zadania.

Cel aplikacyjny:

Proponowane metody, algorytmy zostają wdrażane we własnym środowisku eksperymentalnym pozwalającym na sterowanie grupą robotów mobilnych.


Potencjalne wdrożenia:

Systemy sterowania robotów, pojazdów i innych urządzeń mobilnych, systemy sterowania oparte o sztuczną inteligencję (KIS 17).

Potencjał i zalety proponowanego rozwiązania:

  • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji, tj. teorii zbiorów przybliżonych, rozmytych sieci Petriego, metod analizy języka naturalnego, metod przetwarzania obrazów.
  • Niezależność od platformy sprzętowej, tj. możliwość wdrożenia w różnego rodzaju „urządzeń” mobilnych.
  • Możliwość dalszego rozwoju zarówno pod względem naukowym, jak i aplikacyjnym.

Proponowane rozwiązania można uważać jako oryginalne w sensie wykorzystywanych metod sztucznej inteligencji.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
140506

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.