Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego od blisko 25 lat zajmują się roślinnymi kulturami in vitro – ich zastosowaniem w otrzymywaniu elitarnego materiału szkółkarskiego oraz w hodowli twórczej roślin. W tym czasie opracowano lub istotnie zmodyfikowano protokoły mikrorozmnażania kilkunastu gatunków roślin użytkowych, m.in.:

  • rośliny sadownicze (wiśnia, podkładki jabłoni, aronia, aktinidie/’minikiwi’, truskawka, borówka wysoka, żurawina wielkoowocowa);
  • rośliny wielorakiego zastosowania (paulownia puszysta, morwa biała, morwa górska)
  • rośliny ozdobne (hortensje, kuflik, rosiczki).

Obecnie optymalizowane są metody mikropropagacji innych roślin, m.in. świdośliwy.

Prowadzi się też badania nad zasiedlaniem sterylnych roślin grzybami mikoryzowymi. Planuje się rozszerzenie prac o inne organizmy symbiotyczne, aby otrzymać rośliny bardziej tolerancyjne na stresy (m.in. suszę, nieodpowiednie temperatury, metale ciężkie, zasolenie gleby), lepiej dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych.

Cel naukowy

  • zwiększenie wiedzy na temat fizjologii roślin drzewiastych i bylin oraz interakcji roślina x organizm symbiotyczny x środowisko;
  • określenie fizjologicznych i molekularnych markerów jakości materiału szkółkarskiego.

Cel aplikacyjny

  • możliwość wdrożenia w szkółkarstwie roślin sadowniczych, ozdobnych, przemysłowych i leśnych oraz w uprawach sadowniczych, rolniczych i leśnych.

 


Potencjał i zalety proponowanego rozwiązania

  • produkcja pozbawionego patogenów, odmłodzonego materiału matecznego o zwiększonych wigorze i zdolnościach regeneracyjnych do zakładania plantacji matecznych;
  • produkcja sadzonek pozbawionych patogenów, zasiedlonych mikroorganizmami symbiotycznymi o zwiększonej tolerancji na stresy biotyczne i abiotyczne, służących do zakładania upraw konwencjonalnych, integrowanych i ekologicznych.


W następnym roku UR będzie dysponować dodatkowym sprzętem – w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach kultur in vitro oraz markerów molekularnych. Będzie więc można produkować w dużej ilości materiał szkółkarski pozbawiony patogenów, inokulowany szczepionkami komercyjnymi lub zasiedlony mikroorganizmami symbiotycznymi pochodzącymi z gleb przeznaczonych pod uprawy docelowe.


          

Kultury in vitro żurawiny i aronii w stadium namnażania                             Mikrorozmnożone rośliny aktinidii

 


Istnieją w Polsce firmy zajmujące się rozmnażaniem roślin w kulturach in vitro na dużą skalę. Zazwyczaj jednak nie produkują one materiału zasiedlonego organizmami symbiotycznymi i nie wykonują analiz fizjologicznych i molekularnych (tożsamość odmianowa, obecność patogenów). W wielu wypadkach oferta odmianowa i gatunkowa jest odmienna.Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

I. GLEBA I UŻYTKI ROLNE
1. Innowacyjne technologie uprawy i nawożenia roślin przeciwdziałających degradacji gleby, poprawiające odczyn gleb kwaśnych lub zwiększające przyswajalność nawozów.
II. POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ
2. Innowacyjne wytwarzanie wysokiej jakości materiału siewnego i szkółkarskiego, o zwiększonej odporności na choroby i szkodniki.
4. Odmiany (lub gatunki) zapewniające wysoką wartość biologiczną do wykorzystania w procesach przetwórstwa i formulacji finalnych produktów żywnościowych.
5. Metody poprawy i wdrożenie efektów hodowlanych w produkcji roślin i zwierząt, uwzględniające zwiększenie produktywności i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.
V. NAWOZY ORGANICZNE I MINERALNE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I REGULATORY WZROSTU
4. Innowacyjne nawozy organiczne i organiczno-mineralne oraz szczepionki mikrobiologiczne dla wzbogacania gleb zdegradowanych w biomasę i odbudowy ich właściwej mikroflory.
VIII. NOWOCZESNE LEŚNICTWO
1. Procesy otrzymywania roślin drzewiastych o zwiększonych cechach odpornościowych i/lub uwzględniające warunki klimatyczne, glebowe, wodne i inne biocenoz oraz systemy wytwarzania i pozyskiwania surowców pochodzenia roślinnego z wykorzystaniem teledetekcji dla określania cech lasu.
4. Nowoczesne metody pozyskiwania, selekcji, pielęgnowania i wdrażania wybranych gatunków drzew i krzewów z uwzględnieniem wybranych genotypów drzew celem doboru pożądanych cech użytkowych drewna dla wybranych branż sektora drzewnego i hodowli i zrównoważonego użytkowania przerobu drewna plantacyjnego, rozwijanie procesów wykorzystania zastosowania metod DNA w leśnictwie.

KIS 5. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

I. PRODUKCJA PIERWOTNA (SUROWCE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE) NA POTRZEBY WYTWARZANIA ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI
1. Metody biologizacji rolnictwa poprawiające jakość gleby oraz wartość odżywczą surowców roślinnych (m.in. biopreparaty, konsorcja pożytecznych mikroorganizmów).
6. Produkcja ekologiczna surowców roślinnych i zwierzęcych.
7. Badania genetyczne, prace hodowlane, metody molekularne i biotechnologiczne oraz alternatywne kierunki produkcji pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości surowców roślinnych i zwierzęcych

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
151643

Odwiedza nas 269 gości oraz 0 użytkowników.