Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego od blisko 25 lat zajmują się roślinnymi kulturami in vitro – ich zastosowaniem w otrzymywaniu elitarnego materiału szkółkarskiego oraz w hodowli twórczej roślin. W tym czasie opracowano lub istotnie zmodyfikowano protokoły mikrorozmnażania kilkunastu gatunków roślin użytkowych, m.in.:

  • rośliny sadownicze (wiśnia, podkładki jabłoni, aronia, aktinidie/’minikiwi’, truskawka, borówka wysoka, żurawina wielkoowocowa);
  • rośliny wielorakiego zastosowania (paulownia puszysta, morwa biała, morwa górska)
  • rośliny ozdobne (hortensje, kuflik, rosiczki).

Obecnie optymalizowane są metody mikropropagacji innych roślin, m.in. świdośliwy.

Prowadzi się też badania nad zasiedlaniem sterylnych roślin grzybami mikoryzowymi. Planuje się rozszerzenie prac o inne organizmy symbiotyczne, aby otrzymać rośliny bardziej tolerancyjne na stresy (m.in. suszę, nieodpowiednie temperatury, metale ciężkie, zasolenie gleby), lepiej dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych.

Cel naukowy

  • zwiększenie wiedzy na temat fizjologii roślin drzewiastych i bylin oraz interakcji roślina x organizm symbiotyczny x środowisko;
  • określenie fizjologicznych i molekularnych markerów jakości materiału szkółkarskiego.

Cel aplikacyjny

  • możliwość wdrożenia w szkółkarstwie roślin sadowniczych, ozdobnych, przemysłowych i leśnych oraz w uprawach sadowniczych, rolniczych i leśnych.

 


Potencjał i zalety proponowanego rozwiązania

  • produkcja pozbawionego patogenów, odmłodzonego materiału matecznego o zwiększonych wigorze i zdolnościach regeneracyjnych do zakładania plantacji matecznych;
  • produkcja sadzonek pozbawionych patogenów, zasiedlonych mikroorganizmami symbiotycznymi o zwiększonej tolerancji na stresy biotyczne i abiotyczne, służących do zakładania upraw konwencjonalnych, integrowanych i ekologicznych.


W następnym roku UR będzie dysponować dodatkowym sprzętem – w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach kultur in vitro oraz markerów molekularnych. Będzie więc można produkować w dużej ilości materiał szkółkarski pozbawiony patogenów, inokulowany szczepionkami komercyjnymi lub zasiedlony mikroorganizmami symbiotycznymi pochodzącymi z gleb przeznaczonych pod uprawy docelowe.


          

Kultury in vitro żurawiny i aronii w stadium namnażania                             Mikrorozmnożone rośliny aktinidii

 


Istnieją w Polsce firmy zajmujące się rozmnażaniem roślin w kulturach in vitro na dużą skalę. Zazwyczaj jednak nie produkują one materiału zasiedlonego organizmami symbiotycznymi i nie wykonują analiz fizjologicznych i molekularnych (tożsamość odmianowa, obecność patogenów). W wielu wypadkach oferta odmianowa i gatunkowa jest odmienna.Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

I. GLEBA I UŻYTKI ROLNE
1. Innowacyjne technologie uprawy i nawożenia roślin przeciwdziałających degradacji gleby, poprawiające odczyn gleb kwaśnych lub zwiększające przyswajalność nawozów.
II. POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ
2. Innowacyjne wytwarzanie wysokiej jakości materiału siewnego i szkółkarskiego, o zwiększonej odporności na choroby i szkodniki.
4. Odmiany (lub gatunki) zapewniające wysoką wartość biologiczną do wykorzystania w procesach przetwórstwa i formulacji finalnych produktów żywnościowych.
5. Metody poprawy i wdrożenie efektów hodowlanych w produkcji roślin i zwierząt, uwzględniające zwiększenie produktywności i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.
V. NAWOZY ORGANICZNE I MINERALNE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I REGULATORY WZROSTU
4. Innowacyjne nawozy organiczne i organiczno-mineralne oraz szczepionki mikrobiologiczne dla wzbogacania gleb zdegradowanych w biomasę i odbudowy ich właściwej mikroflory.
VIII. NOWOCZESNE LEŚNICTWO
1. Procesy otrzymywania roślin drzewiastych o zwiększonych cechach odpornościowych i/lub uwzględniające warunki klimatyczne, glebowe, wodne i inne biocenoz oraz systemy wytwarzania i pozyskiwania surowców pochodzenia roślinnego z wykorzystaniem teledetekcji dla określania cech lasu.
4. Nowoczesne metody pozyskiwania, selekcji, pielęgnowania i wdrażania wybranych gatunków drzew i krzewów z uwzględnieniem wybranych genotypów drzew celem doboru pożądanych cech użytkowych drewna dla wybranych branż sektora drzewnego i hodowli i zrównoważonego użytkowania przerobu drewna plantacyjnego, rozwijanie procesów wykorzystania zastosowania metod DNA w leśnictwie.

KIS 5. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

I. PRODUKCJA PIERWOTNA (SUROWCE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE) NA POTRZEBY WYTWARZANIA ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI
1. Metody biologizacji rolnictwa poprawiające jakość gleby oraz wartość odżywczą surowców roślinnych (m.in. biopreparaty, konsorcja pożytecznych mikroorganizmów).
6. Produkcja ekologiczna surowców roślinnych i zwierzęcych.
7. Badania genetyczne, prace hodowlane, metody molekularne i biotechnologiczne oraz alternatywne kierunki produkcji pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości surowców roślinnych i zwierzęcych

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji

P.401126 Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich przydatność do konsumpcji, zwłaszcza jabłek, gruszek czy jeżyn. Dotychczas znanym sposobem przechowywania owoców w celu przedłużenia ich żywotności i przydatności do konsumpcji jest zastosowanie komór chłodniczych o ustalonej optymalnej temperaturze oraz kontrolowanej atmosferze. Wadą tego sposobu jest jego wysoki koszt, możliwość zastosowania jedynie w dużych przechowalniach, jak również występująca szkodliwa dla człowieka atmosfera obniżonego tlenu. Pojemnik, będący przedmiotem wynalazku, dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość pełnej neutralizacji wpływu ziemskiego pola magnetycznego w strefie wewnętrznej jego korpusu. Pozwala to na przedłużenie przydatności do konsumpcji oraz wysokiej jakości handlowej złożonych w nim owoców. Dodatkowo pojemnik jest urządzeniem mobilnym i może być wykorzystany w każdym gospodarstwie domowym z uwagi na swoje niewielkie gabaryty. Nie wpływa negatywnie na środowisko oraz może być wykorzystany w połączeniu ze stosowaniem obniżonej temperatury oraz kontrolowanej atmosfery, które są charakterystyczne dla dużych przechowalni.

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
226181

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.