Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

Projekt skierowany do producentów jaj z chowu intensywnego i ekstensywnego (wybiegowego i ekologicznego) oraz przemysłu  jajczarskiego.


Celem jest opracowanie dla  producentów jaj z chowu intensywnego i ekstensywnego (wybiegowego i ekologicznego) oraz przemysłu  jajczarskiego  szybkich metod oceny jakości  skorupy i treści jaj oraz cech funkcjonalnych i bezpieczeństwa  jaj.

W niniejszym projekcie proponujemy opracowanie metod szybkiej oceny  jaj spożywczych w zakresie: jakości cech morfologicznych, cech fizycznych skorupy, białka oraz żółtka jaj; jakości przechowalniczej i  monitorowania procesów starzenia; właściwości funkcjonalnych białka i żółtka jaj; oceny bezpieczeństwa jaj i oceny konsumenckiej jaj i wyrobów z ich udziałem .


Korzyści dla przedsiębiorstwa wdrażającego: 

  • uzyskanie jaj wyższej jakości,
  • monitorowanie i ocena procesów starzenia jaj dla optymalizacji warunków przechowywania jaj,
  • zdobycie nowych klientów i rynków zbytu przez przedsiębiorstwo,
  • wzrost konkurencyjności i innowacyjność przedsiębiorstwa,
  • zadowolenie konsumenta.Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

KIS 5. Żywność WYSOKIEJ JAKOŚCI
I. PRODUKCJA PIERWOTNA (SUROWCE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE)NA POTRZEBY WYTWARZANIA ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI
8. Inteligentne metody i narzędzia kontroli jakości surowców roślinnych i zwierzęcych.
II. PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI
6. Innowacyjne systemy monitorowania przebiegu procesu produkcji żywności oraz oceny jakości surowców spożywczych i produktów gotowych.


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

P.393464 Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: • kolektora słonecznego • wymiennika ciepła wraz z wężownicą • sterowanej pompy obiegowej • przewodów zimnej i ciepłej wody • czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze • zbiornika. Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
162691

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.