Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

W Pracowni Grafiki Komputerowej i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów oraz Pracowni Systemów Diagnostycznych Czasu Rzeczywistego prowadzone są badania w obszarze Human-Computer Interaction oraz –Brain-Computer Interaction, a także identyfikacji biometrycznej. W skład pracowni wchodzą następujące stanowiska wraz z ich możliwymi obszarami zastosowań:

1. Stanowisko do prowadzenia badań Human-Computer-Interaction

  • badania zmian atencji i mechanizmów postrzegania scenerii 2D,
  • marketing, reklama i zarządzanie marką,
  • bezdotykowe sterowanie z wykorzystaniem ruchów oczu,
  • rozwijanie nowoczesnych metod interakcji człowiek komputer.

  

2. Stanowisko do badań sygnałów biometrycznych

  • rejestracja i analiza aktywności EEG towarzyszącej obserwacji wybranej scenerii 2D i 3D,
  • identyfikacja zaburzeń czynności mózgowych na podstawie analizy EEG metodami sztucznej inteligencji,
  • projektowanie i analiza modeli kognitywistycznych.

  

3. Stanowiska do identyfikacji biometrycznej

  • rozwijanie algorytmów identyfikacji osób z wykorzystaniem obrazów tęczówki oka oraz linii papilarnych,
  • standard pozyskiwanych obrazów zgodny z systemem AFIS®.

        

 


Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE
VIII. INFORMATYCZNE NARZĘ DZIA MEDYCZNE
3. Opracowanie i rozwój rozwiązań informatycznych wspomagających diagnozowanie chorób, w szczególności systemy oparte o sztuczną inteligencję, rozbudowane systemy wnioskowania czy systemy oparte o symulacje komputerowe na różnym poziomie złożoności (od symulacji na poziomie molekularnym czy komórkowym, poprzez symulacje na poziome organów do symulacji organizmu jako całości).

KIS 15. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE
V. INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA ORAZ MASZYNA-MASZYNA W INTELIGENTNYCH SIECIACH
2. Inteligentne interfejsy człowiek-maszyna (ang. HMI), a w szczególności:
• Systemy i rozwiązania biometryczne
• Rozpoznawanie emocji zachowań i gestów
• Obrazowanie i analizy informacji wizualnej adaptujące się do dostępnych zasobów komunikacyjnych i wizualnych

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
184095

Odwiedza nas 348 gości oraz 0 użytkowników.