Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

W Pracowni Grafiki Komputerowej i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów oraz Pracowni Systemów Diagnostycznych Czasu Rzeczywistego prowadzone są badania w obszarze projektowania złożonych procesów technologicznych na bazie mikroprocesorowych systemów sterowania. W skład pracowni wchodzą następujące stanowiska wraz z ich możliwymi obszarami zastosowań:

1. Zespół modułowych kontrolerów przemysłowych w sterowaniu rzeczywistych procesów technologicznych

 • sterowanie pracą maszyn lub urządzeń technologicznych w czasie rzeczywistym,
 • wizualizacja procesów produkcyjnych w środowiskach SCADA

2. Stanowisko zespołów sterowania przemysłowego i robotyki oraz dostępne komponenty:

 • sterowniki GE serii Micro, w kontekście konfiguracji dla sieci ethernetowej oraz bezprzewodowej transmisji radiowej;
 • wizualizacja i kontrola procesów, przemysłowa baza danych, przemysłowy portal internetowy, badanie efektywności maszyn (OEE), zarządzanie i śledzenie produkcji na bazie oprogramowania SCADA Wonderware InTouch;
 • automatyzacja procesów przemysłowych z wykorzystaniem robotów Kawasaki

3. Stanowisko wieloprocesorowego systemu klasyfikacji i analizy sygnałów fizycznych czasu rzeczywistego

 • projektowanie i diagnostyka systemów wbudowanych i mieszanych,
 • projektowanie i diagnostyka układów wizyjnych,
 • zaawansowana analiza i pomiary mocy,
 • badanie stanów przejściowych.


4. Stanowisko modelowania i generowania siatki punktów dla obiektów rzeczywistych

 • projektowanie i analizowanie dwu- i trójwymiarowych układów elektromagnetycznych z uwzględnieniem efektu naskórkowego oraz prądów wirowych,
 • odwzorowanie przemieszczenia elementów umożliwiające rzeczywistą symulację urządzeń takich jak silniki, siłowniki, transformatory, głowice zapisu R/W, elektromagnesy i in.,
 • automatyzowany proces rozwiązywania równań pola, w którym wymagane jest jedynie określenie geometrii, właściwości materiałów i żądanych parametrów.

 

   

  

 Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

KIS 17. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

I. PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW
1. Inteligentne systemy bezpieczeństwa systemów zautomatyzowanych oraz robotów.
2. Projektowanie zaawansowanych interfejsów w układzie człowiek-maszyna, człowiek-system, maszyna- maszyna, system-system.
3. Wirtualne prototypowanie rozwiązań w automatyzacji i robotyce procesów.
4. Rozwój i projektowanie rozwiązań informatycznych służących do gromadzenia i analizy danych, wspomagających procesy produkcyjne, w tym systemy oparte o sztuczną inteligencję, systemy eksperckie, rozbudowane systemy wnioskowania, systemy oparte o symulacje komputerowe na różnym poziomie złożoności, systemy wieloagentowe.
5. Systemy optymalizacji procesów pomocniczych w procesach zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.
6. Projektowanie, optymalizacja, automatyzacja, robotyzacja procesów produkcyjnych.

II. TECHNOLOGIE AUTOMATYZACJI I ROBOTYZACJI PROCESÓW
1. Technologie inteligentnego sterowania urządzeniami i maszynami oraz robotami w systemach produkcyjnych.
2. Technologie mobilne w urządzeniach, maszynach, robotach oraz w procesach wytwórczych i logistycznych.
3. Techniki sensorowe, napędy, zasilanie w procesach, maszynach, urządzeniach i robotach.

III. DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE
1. Zaawansowane systemy diagnostyki i monitorowania procesów, maszyn, urządzeń, robotów oraz układów z nich złożonych wykorzystujące metody i techniki sztucznej inteligencji, systemy ekspertowe.
2. Inteligentne systemy pomiaru i kontroli jakości, w tym procesów oraz produktów w systemach produkcyjnych.

IV. SYSTEMY STEROWANIA
1. Innowacyjne systemy sterowania maszyn i urządzeń, robotów oraz innowacyjne systemy rozproszone i/lub wieloagentowe zwiększające efektywność realizacji procesów wytwórczych, w tym odporne na zakłócenia i błędy pojawiające się podczas autonomicznego działania maszyn i urządzeń.
2. Oprogramowanie i systemy obliczeń do celów symulacji, modelowania i optymalizacji systemów sterowania.
3. Systemy sterowania robotów, pojazdów i innych urządzeń mobilnych, w tym bezzałogowych.
4. Systemy wizyjne i tomograficzne w automatyzacji i robotyzacji.

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
217982

Odwiedza nas 390 gości oraz 0 użytkowników.