Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski

L1_P1 950_246 Dach1 CMK_950_246 Dach2 L1_P1 950_246 Farad Dach3 L5_214_950_246 Rymanw Instalacja OZE dach PKEO EPR Jajo1 Komora BE Komp Lab_nn Lab1 Laser Panorama SEM Elektron Lamp Mikr Opt RTG Spec Thermo Tok

W Pracowni Grafiki Komputerowej i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów oraz Pracowni Systemów Diagnostycznych Czasu Rzeczywistego prowadzone są badania związane z innowacyjnymi metodami cyfrowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz ultraszybkich pomiarów sekwencji wideo z uwzględnieniem zmian termicznych. W skład pracowni wchodzą następujące stanowiska wraz z ich możliwymi obszarami zastosowań:

1. Stanowisko do badań technik restytuowania scenerii 3D z wykorzystaniem technik pomiarów laserowych:

 • dokumentacja budynków, produktów i podzespołów,
 • kontrola jakości i inżynieria wsteczna,
 • analiza miejsc przestępstw, wypadków i zagrożeń,
 • archiwizacja zabytków.

2. Stanowisko restytuowania scenerii 3D z wykorzystaniem światła strukturyzowanego

 • restytuowanie scenerii 3D z wykorzystaniem skanerów światła strukturyzowanego,
 • rozwijanie algorytmów pomiaru głębi sceny z wykorzystaniem dyskretnej zmiany fazy,
 • bezinwazyjne i bezdotykowe pomiary obiektów 3D.

3. Stanowisko do wizualizacji 3D

 • projektowanie animacji dla projekcji stereoskopowych,
 • rozwijanie technologii rzeczywistości zanurzonej,
 • projektowanie symulatorów tzw. rzeczywistości zanurzonej, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach współczesnej gospodarki,
 • rozpoznawanie ruchów i gestów z wykorzystaniem skanerów podczerwieni.


4. Stanowisko ultraszybkich pomiarów sekwencji obrazów z uwzględnieniem zmian termicznych

 • testy zderzeniowe samochodów,
 • testy poduszek powietrznych,
 • wykrywanie i analiza niesprawności na szybkich liniach produkcyjnych i pakujących,
 • analiza ruchu szybkich obiektów np. pocisków,
 • analiza energooszczędności budynków,
 • wykrywanie podziemnych i podtynkowych instalacji,
 • przeglądy instalacji wysokiego i niskiego napięcia,
 • przeglądy mechaniczne,
 • medycyna: np. detekcja zmian zapalnych i kancerogennych.


   

Odniesienie do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

KIS 15. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE

IV. ZARZĄDZANIE INFORMACJ Ą W INTELIGENTNYCH SIECIACH
5. Sztuczna inteligencja
12. Analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (ang. video content analytics), optymalizacja analizy informacji wizualnej

V. INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA ORAZ MASZYNA-MASZYNA W INTELIGENTNYCH SIECIACH
2. Inteligentne interfejsy człowiek-maszyna (ang. HMI), a w szczególności:
• Rozpoznawanie emocji zachowań i gestów
• Rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality)
• Obrazowanie i analizy informacji wizualnej adaptujące się do dostępnych zasobów komunikacyjnych i wizualnych

VIII. POZYSKIWANIE GEOINFORMACJI
1. Systemy bezinwazyjnego pomiaru (np. teledetekcja i fotogrametria lotnicza, satelitarna oraz bliskiego zasięgu, lotniczy i naziemny skaning laserowy, georadary, obserwacje radarowe, obserwacje hiperspektralne, termowizja).
4. Systemy bezinwazyjnego pomiaru (np. teledetekcja i fotogrametria lotnicza, satelitarna oraz bliskiego zasięgu, lotniczy i naziemny skaning laserowy, georadary, obserwacje radarowe, obserwacje hiperspektralne, termowizja).

IX. PRZETWARZANIE, ANALIZOWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ WIZUALIZACJA GEOINFORMACJI
9. Kartograficzna wizualizacja danych np. wizualizacje danych przestrzennych z wykorzystaniem technik Rzeczywistości Rozszerzonej, holografii, wizualizacje kontekstowe, wizualizacje uwzględniające aspekt czasowy, infografiki, wizualizacje 2D/3D.


KIS 19. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE

III. MULTIMEDIA
1. Wsparcie i optymalizacja procesów
• Narzędzia i metody wykorzystujące zaawansowane metody oceny reakcji, stanu psychologicznego i emocjonalnego odbiorców treści.
2. Kształtowanie rynku twórców i konsumentów
• Modele i narzędzia zdalnego i bezpośredniego pomiaru oraz analizy i oceny preferencji odbiorców w celu podnoszenia efektywności projektów kreacyjnych zaspokajających wyższe potrzeby obywateli: pomiary wykorzystujące wskaźniki subiektywne i obiektywne.
• Modele i narzędzia służące do personalizacji przekazu audiowizualnego na podstawie preferencji i zachowań odbiorców.
• Narzędzia i aplikacje do tworzenia innowacyjnych modeli edukacyjnych i prezentacyjnych wykorzystujących multimedia i interakcję.
3. Wiedza i narzędzia wspierające wytwarzanie i rewitalizację
• Modele, technologie, urządzenia, aplikacje projektowania, zarządzania i wytwarzania treści wizualnych, audialnych i audiowizualnych, w tym: technologie sieciowe, mobilne, sprzętowe systemy wbudowane, stacjonarne systemy automatyzujące procesy produkcji i postprodukcji, innowacyjne interfejsy, systemy interaktywne i silniki multimediów generowanych w czasie rzeczywistym lub generowanych automatycznie, systemy wykorzystujące analizę i przetwarzanie obrazu oraz dźwięku w modelowaniu wielowymiarowym.

 


NAUKA DLA BIZNESU

PRZEDSIĘBIORCO!

 

Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań?
Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojeje firmie?
Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?
Chcesz rozpocząć badania?

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!

Oferta UCTT

Centra badawcze na UR

Programy wsparcia prac B+R

Platformy wsparcia TT

UCTT

Linki

Patenty UR

Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym

W.121551 Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym, co przyczynia się do znacznej poprawy ich jakości. Wzór zawiera m.in. szczegółowy opis budowy urządzenia, które może być mobilne i praktycznie bezobsługowe, co znacznie obniża koszty ewentualnej instalacji nawet wielu takich urządzeń. Dodatkowo urządzenie to jest uniwersalne i może być stosowane do różnego typu owoców i warzyw. Wykazuje również brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Praktyczne przetestowanie urządzenia na plantacjach truskawek oraz jabłek pozwoliło na stwierdzenie poprawy jakości owoców w czasie ich wzrostu i dojrzewania, zwłaszcza podniesienie walorów smakowych.

Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji

P.399412 Sposób, będący przedmiotem wynalazku, jest wykorzystywany zwłaszcza do poprawy jakości jabłka, truskawki, czy pomidora. Charakteryzuje się tym, że co najmniej miesiąc przed potencjalnym terminem zbioru owoce poddaje się działaniu pola magnetycznego o zadanej indukcji i częstotliwości w minimum 3 cyklach. Czas stymulacji podczas jednego cyklu oraz przerwy między cyklami zostały dokładnie określone. Efektem poddania owoców magnetostymulacji zgodnie z wynalazkiem jest zwiększona synteza cukrów prostych oraz pozytywna zmiana proporcji glukozy i fruktozy względem siebie. Umożliwia to uzyskanie ekologicznego plonu o poprawnej jakości, bez konieczności stosowania dodatkowych nawozów. Dotychczas nie znane są prace określające parametry pola magnetycznego pozwalające na poprawę plonów oraz odnoszące się w bezpośredni sposób do problemu stymulacji magnetycznej owoców w czasie ich dojrzewania i wzrostu.

Najczęściej czytane

Odsłon artykułów:
226176

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.